När du lämnar in din bil

 1. Vi kontrollerar skadan på din bil och bokar tillsammans med dig in ett datum för att åtgärda skadan.
 2. Därefter gör vi upp en kostnadskalkyl på reparationen.
 3. Behöver vi byta ut delar på bilen söker vi först efter om det finns några begagnade delar. Vi godkänner inte om delarna är äldre eller i sämre skick än dom som du hade på din bil ursprungligen.
 4. Efter att erhållit svar om vilka begagnade delar som finns ändras kalkylen och sänds ihop med bilderna via datorn till försäkringsbolaget för godkännande.
 5. När vi fått försäkringsbolagets godkännande beställes dom delar som behövs.
 6. Ett par dagar före du ska komma in med bilen kontrollerar vi att delarna har kommit och inte blivit skadade i transporten.
 7. Om något saknas som kan äventyra den tänka leveranstiden ringer vi och meddelar detta innan du kommer in med bilen.
 8. När du lämnar bilen påbörjar vi reparationsarbetet.
 9. Vi börjar med att demontera dom skadade delarna och kontrollera/jämföra mot dom nya, om något saknas eller är fel gör vi en kompletterande beställning.
 10. Vi riktar och reparerar plåt och plastdetaljer beroende på var och hur skadan varit. Vi lägger stor vikt på att säkerheten aldrig ska minska efter vårt
  ingrepp i bilen. När vitalare delar i bilen blivit skadade byter/riktar och mäter vi dessa via ett speciellt framtaget mätverktyg.
 11. När alla plåtskador är riktade och eventuella plastreparationer är utförda går bilen vidare för lackering, där maskering, och grundmålning sker för att slutligen topplackeras med miljövänliga vattenbaserade färger. Dom produkter vi använder uppfyller dagens hårda krav på minsta möjliga miljöpåverkan.
 12. Innan bilen slutmonteras görs en ordentlig avsyning av dom reparerade ytorna för att säkerställa kvalité och finish.
 13. Efter lackering går bilen tillbaka till skadereparatören för slutmontering av alla detaljer såsom strålkastare, stötfångare lister etc.
 14. Därefter skall de olika reparerade partierna rostskyddas.
 15. Slutligen gör vi vår egen kvalitetskontroll samt kontrollerar att allt blivit utfört enligt den specifikation vi fått godkänd av försäkringsbolaget.
 16. Efter slutkontroll kontaktar vi dig för att meddela att bilen är klar för avhämtning.