Skadereparation

Vi är en allbilverkstad vilket innebär att vi reparerar alla bilmärken och åt alla försäkringsbolag.
När du lämnar bilen till oss görs en bedömning av skadan och en kalkyl skickas till försäkringsbolaget.
Samtidigt som du visar bilen kommer vi överens om när du kan lämna den för reparationen.
Normalt tar en skadereparation mellan två och fyra dagar beroende på skadans omfattning.

Läs mer om vad som händer när du lämnar in din bil hos oss
akessons isuzuhonda-1 mazda

trygg-hansa-logo
Vi samarbetar med Trygg-Hansa. Läs mer om deras bilförsäkring här.