Husbil & Husvagnsreparationer

IMG_2852

Skador som bucklor eller hål i plåten på en husvagn har alltid varit svårt att reparera med ett godtagbart resultat, oftast har byte av hela sidor gjort som många gånger tyvärr resulterar i framtida fuktbesvär. Nu går det att reparera plåten utan att man efteråt kan upptäcka var skadan har varit. Har det varit hål i plåten är inte heller det några framtida problem då dessa repareras.

husvagn