Företaget

Affärsidé

 • Vara vårt områdes attraktivaste val av leverantör för våra tjänster.
 • Detta förutsätter att varje kund känner att vi gör vårt yttersta för att kunden skall bli nöjd.
 • Varje medarbetare skall ha rätt förutsättningar för att kunna utföra ett förstklassigt arbete.
 • Företaget skall genomsyras av hög trivsel hos personalen.

Kvalitetspolicy

 • Vi ska vara en ledande part inom vårt nisch med skadereparationer.
 • Nöjda kunder skall uppnås genom kompetenta och ansvarskännande medarbetare.
 • Kvalitén skall mätas mot fastställda mål.
 • Leverantörer skall involveras i syfte att säkerställa rätt materialkunskap och arbetsmetoder.
 • All verksamhet skall präglas av vilja till ständiga förbättringar och att nöjda kunder är vår bästa garanti för framtida utveckling.

Kvalitetskontroll

Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet KPL 2000 vilket innebär att vi genomgår fortlöpande utbildningar, regelbundna kvalitetskontroller och därmed är uppdaterade när det gäller nyheter i branschen.

Medlem i MRF och aktoriserad bilplastreparatör

Självklart är vi också medlem i Motorbranschens Riksförbund (MRF) och följer deras för branschen uppsatta riktlinjer. Detta innebär bl.a reparationsgarantier på utfört arbete m.m. vilket innebär en trygghet för dig som kund. Vi är auktoriserade som bilplastreparatör och medlem i MRF Bilplastteknik. Av miljöskäl är det idag vanligare med reparation av plast i bilar jämfört med tidigare.

Miljövänligt lackeringssystem och återvinning

Då vi värnar om miljön försöker vi hela tiden följa den tekniska utvecklingen inom lackering. Därför använder vi oss enbart av godkända och miljöanpassade produkter i vårt lackeringsarbete. Alla färgrester och plastprodukter lämnas dessutom till återvinning. Sedan mitten på 90-talet har vi använt vattenburna system för lackering och använder Standoblue från Standox som även har mycket bra täckning och kulöröverensstämmelse.

Miljöpolicy

 • Skall som skadereparatör av personbilar i sitt miljöarbete uppfylla alla relevanta lagar och förordningar samt motsvara kunders krav.
 • Skall ständigt bevaka nya processer och material inom området och värdera dess lämplighet.
 • Ha som målsättning att avfall skall minimeras,sorteras och i största möjliga utsträckning återvinnas.
 • Skall för att minska den totala miljöpåverkan ställa krav på leverantörer av produkter och tjänster
 • Skall ständigt utvecklas i sitt miljöarbete som omfattar alla medarbetare.
 • I allt vårt arbete skall miljöaspekter bedömas utifrån miljöpåverkan ställd i relation till god ekonomi för alla.

Historia

Här kan du läsa mer om vårt företags historia